ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 “του έρωτα - εν καταδύσει”

 ΣΤΟΝ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΑΙΤΙΟΝ

Ομιλία Β. Παπαμιχαλόπουλου

αρχική Β Παπαμιχαλόπουλος

εικονογράφηση:

μαργαρίτα ράντεβα

Φωτογραφίες εκδήλωσης